Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
ЗАПОЧВА ПРЪСКАНЕТО СРЕЩУ КОМАРИ В ОБЩИНАТА
21.06.2019
От тази вечер започват дезинсекционните дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително-защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности, съобщи Христина Койчева – управител на „Био Пест контрол“ ЕООД. От фирмата, която има договор с община Долни чифлик за изпълнението на дезинсекционните дейности, уведомяват, че:
1. От 22,00 ч. на 21.06.2019 г. до 05,00 ч. на 22.06.2019 г. ще се проведе третиране срещу комари по уличната мрежа на гр. Долни чифлик, с. Старо Оряхово, с. Ново Оряхово, с. Шкорпиловци и КК „Шкорпиловци“.
2. От 22,00 ч. на 22.06.2019 г. до 05,00 ч. на 23.06.2019 г. ще се проведе третиране срещу комари по уличната мрежа на с. Гроздьово, с. Нова Шипка, с. Горен чифлик, с. Пчелник и с. Венелин.
3. От 22,00 ч. на 23.06.2019 г. до 05,00 ч. на 24.06.2019 г. ще се проведе третиране срещу комари по уличната мрежа на с. Рудник, с. Детелина, с. Солник, с. Голица, с. Кривини, с. Бърдарево, с. Булаир и с. Юнец.
Обработките ще бъдат извършени с инсектициден препарат „Цитрол“ 10/4 УЛВ, активни вещества: циперметрин – 10 г/100, пиперонил бутоксид – 4г/100г, разрешително за пускане на пазара 0292-2/29.09.2016.
За организирането и провеждането на третирането отговаря Христина Иванова Койчева, тел. 0898/889964 – управител и ръководител на ДДД дейности в „Био Пест контрол“ ЕООД. За изпълнител на пръскането е определен Николай Каменов Койчев, тел. 0897/212193, на длъжност изпълнител на ДДД дейности в „Био Пест контрол“ ЕООД.
Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата