Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА
30.04.2019
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата