Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини
График за обслужване на съдовете за смет за месец декември 2018 година в община Долни чифлик
06.12.2018
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата