Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача
О-4/12.07.2018 г. Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на община Долни чифлик за имоти общинска собственост“ по обособени позиции:
12.07.2018

Обособена позиция № 1: „Извършване на геодезически дейности и услуги за населените места: с.Горен чифлик, с.Гроздьово, с.Нова Шипка, с.Венелин, с.Кривини, с.Бърдарево, с.Голица, с.Булаир и с.Солник“;


Обособена позиция № 2: „Извършване на геодезически дейности и услуги за населените места: гр. Долни чифлик, с.Старо Оряхово, с.Шкорпиловци, с.Ново Оряхово, с.Рудник, с.Юнец, с.Детелина, с.Пчелник“.


21.09.2018 г.
Договор по ОП-1
Договор по ОП-2

24.08.2018 г.
Протокол

12.07.2018 г.
Обява

Информация за публикуване на обява

Документация

Образци

Проект на договор

Техническа спецификация ОП-1

Техническа спецификация ОП-2

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата