Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Протокол от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за предоставяне на банков кредит с поемане на общински дълг на община Долни чифлик
22.06.2018
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата