Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини
Протокол за проведено заседание на комисия
01.06.2018
Протокол за проведено заседание на комисията, назначена за разглеждане и оценяване на оферти за предоставяне на банков кредит с поемане на общински дълг на община Долни чифлик
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата