Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Покана за представяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен общински дълг на община Долни чифлик
25.04.2018


На основание Решение на Общински съвет – Долни чифлик № 650 от Протокол № 41 от 29.03.2018 г., чл. 17, ал. 3 и чл. 19 от Закона за общинския дълг община Долни чифлик отправя покана до всички заинтересовани финансови или кредитни институции за представяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен общински дълг.

За повече информация вижте поканата.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата