Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2018 г.
23.02.2018


Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 23 февруари 2018 г. започна събирането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2018 г. Същите могат да бъдат заплатени на касата на Дирекция „Местни приходи“, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата