Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
График за обслужване на съдовете за смет за месец декември 2017 година в община Долни чифлик
05.12.2017
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата