Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
ОБЯВА за провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
21.11.2017


Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-1112/26.10.2017 г. е разкрита процедура по обявяване на 2 (две) длъжности за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили, съгласно Приложение № 1, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина.


За повече информация вижте обявата.


Приложение - Списък длъжности

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата