Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача
О-7 Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по обособени позиции, както следва:
14.11.2017

Обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ОУ „Христо Смирненски”, с. Гроздьово”

Обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор на обект: „основен ремонт и реконструкция на ДГ „Пламъче”, с. Пчелник”


24.02.2018 г.
Договор - обособена позиция 1
Договор - обособена позиция 2

17.01.2018 г.
Протокол

14.11.2017 г.

Обява

Документация

Техническа спецификация

Образци

Проект на договор

Информация за обява в АОП

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата