Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача
О-4 - !!! ОТТЕГЛЕНА !!! - ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, КАКТО СЛЕДВА:
01.11.2017
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, С. ГРОЗДЬОВО” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДГ „ПЛАМЪЧЕ”, С. ПЧЕЛНИК” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. „ШИПКА”, УЛ. „ВИТОША”, УЛ. „РИЛА”, УЛ. „СМОЛЯН” В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК09.11.2017 г.
Съобщение за оттегляне на обява

03.11.2017 г.

Разяснение

01.11.2017 г.

Обява

Документация

Техническа спецификация

Образци

Проект на договор

Информация за обява в АОП

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата