Архивен фонд
Новини
Открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация в Долни чифлик
01.06.2017


Община Долни чифлик, уведомява своите граждани, че на 02.06.2017г. от 10.30 – 12.00 часа в Дневен център за стари хора гр. Долни чифлик,  ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси