Последни новини

19.10.2021
  Община Долни чифлик обявява свободно работно място за юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“ в общинска администрация – Долни чифлик, както следва: Изисквания за заемане на длъжността: минимална образователно-квалификационна степен – магистър, област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, професионално направление – право, придобита юридическа правоспособност, професионален...

15.10.2021
Заповед № РД-2279 от 15.10.2021 г. относно определяне границите на районите, в които се предлагат всички услуги по чл.62 то Закона за местните данъци и такси

11.10.2021
 Обявяване на длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“.

30.09.2021
  УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК,   От няколко години нашата община поддържа активни партньорски отношения с полската община Изабелин. В историята на това сътрудничество е записано изключително успешното участие на наши ученици в Математически конкурс на партньорските общини на Изабелин, както и други събития. През тази година Изабелинската асоциация на побратимените градове и общини организира фотоконкурс „С...

10.08.2021
Съобщение за вредна дейност на гъсеници на бяла американска пеперуда

22.07.2021
Обява за  ХXII народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачи  – местността «Гермето», с. Голица, община Долни чифлик, обл. Варна - 31.07.2021 г.Регламент на ХXII народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачиРед на участниците в ХXII народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачи  – местността «Гермето», с. Голица, община Долни чифлик, обл. Варна - 31.07.2021 г.