Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Последни новини
РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ - ВЕЛИКДЕН
24.04.2019

Възстановяване, управление и поддържане на язовир „Горен чифлик
19.04.2019
ОбявлениеОбосновкаДокументацияПриложения от 1 до 5 към документациятаПриложение № 11Приложение № 12Приложение № 13

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
17.04.2019
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Насрочени консултации с представляващи или упълномощени да представляват парламентарно прдставените партии
12.04.2019
Насрочени консултации с представляващи или упълномощени да представляват парламентарно прдставените партии

ОБЯВA ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
05.04.2019
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.049- МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Програма на кампанията БЪДИ ВОЙНИК
27.03.2019
Програма на кампанията Бъди войник в гр. Варна на 10.04.2019 г.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата