Побратимени градове
Архивен фонд
Последни новини
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
31.07.2018
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ УМАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проектBG05M9OP001-2.010-0248-C01 Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“. Проектът се осъществява...

Седмица на морето 2018 година
30.07.2018

График за обслужване на съдовете за смет за месец август 2018 година в община Долни чифлик
30.07.2018

Призив на МВР за съдействие
26.07.2018
Отмяна на Заповед на директора на РДГ - Варна № РДГ 0450 от 19.07.2018 г. На 25.07. т.г., около 22:30 часа, на пътя от КК „Златни...

Община Долни чифлик ще организира и проведе курс за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
24.07.2018
О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК обявява организиране и...

Ограничава се достъпа до горските територии на лицата, които събират трюфели
20.07.2018
Със заповед № РДГ 04-50 от 19.07.2018 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - гр. Варна се ограничавадостъпа до горските територии на лицата,...

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата