Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Последни новини
Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация, видео инструкции
08.07.2019
Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация, видео инструкции

Народен събор "Гермето" 2019
02.07.2019
20 народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачи – местността «Гермето», с. Голица, община Долни чифлик, обл. Варна - 03.08.2019 г.Гермето афиш...

ЗАПОЧВА ПРЪСКАНЕТО СРЕЩУ КОМАРИ В ОБЩИНАТА
21.06.2019
От тази вечер започват дезинсекционните дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне...

Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система
29.05.2019
Заповед относно тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/УПРАВИТЕЛИТЕ/НАЕМАТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
08.05.2019
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/УПРАВИТЕЛИТЕ/НАЕМАТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА ОТНОСНО: уреждане на авторски и сродни права при озвучаване на обекти по чл.3,...

МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА
30.04.2019

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата