Архивен фонд
 
Новини
04.02.2016
ПЪРВИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО

Община Долни чифлик и Народно читалище „ИЗГРЕВ-1919” гр. Долни чифлик Организират ПЪРВИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО Ако имаш вино днес, напий се днес, А за утрешните грижи ще мислиш утре. Регламент за участие: - В...


27.01.2016
Община Долни чифлик търси медицински специалисти

В изпълнение на проект „Нови възможности за грижа“ община Долни чифлик търси да назначи медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“. Медицинските специалисти, които желаят...


25.01.2016
Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански...


23.01.2016
Покана за свикване на заседание на Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла”

П О К А Н А за свикване на заседание на Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла” Управителния съвет на Сдружение...


18.01.2016
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В Аза провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училищав страната...


11.01.2016
Кандидатстване за ползване на социална услуга за лица в неравностойно положение

Община Долни чифлик спечели финансиране по проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим...


 
За проекта
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: "Прозрачна и достъпна общинска администрация"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Република България, Североизточен район за планиране, област Варна, общини Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик, Дългопол.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 958 938,05 лева

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 12 месеца.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Аксаково.

ПАРТНЬОРИ: община Аврен, община Белослав, община Девня, община Долни чифлик, община Дългопол.

 
Покана за пресконференция за ЦНСТ в гр. Долни чифлик
04.02.2016
ПЪРВИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО

Община Долни чифлик и Народно читалище „ИЗГРЕВ-1919” гр. Долни чифлик Организират ПЪРВИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО Ако имаш вино днес, напий се днес, А за утрешните грижи ще мислиш утре. Регламент за участие: - В...


27.01.2016
Община Долни чифлик търси медицински специалисти

В изпълнение на проект „Нови възможности за грижа“ община Долни чифлик търси да назначи медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“. Медицинските специалисти, които желаят...


25.01.2016
Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански...


23.01.2016
Покана за свикване на заседание на Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла”

П О К А Н А за свикване на заседание на Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла” Управителния съвет на Сдружение...


18.01.2016
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В Аза провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училищав страната...


11.01.2016
Кандидатстване за ползване на социална услуга за лица в неравностойно положение

Община Долни чифлик спечели финансиране по проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим...


 
Предстоящи събития