Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Последни новини
Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система
29.05.2019
Заповед относно тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/УПРАВИТЕЛИТЕ/НАЕМАТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
08.05.2019
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/УПРАВИТЕЛИТЕ/НАЕМАТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА ОТНОСНО: уреждане на авторски и сродни права при озвучаване на обекти по чл.3,...

МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА
30.04.2019

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ - ВЕЛИКДЕН
24.04.2019

Възстановяване, управление и поддържане на язовир „Горен чифлик
19.04.2019
ОбявлениеОбосновкаДокументацияПриложения от 1 до 5 към документациятаПриложение № 11Приложение № 12Приложение № 13

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
17.04.2019
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата