Република България
Община Долни чифлик
Официален интернет сайт
 
Архивен фонд 

Новини

19.08.2016
Грешка в съобщение за дължими данъци и такси

Извинение за грешка в съобщения за дължими данъци и такси


02.08.2016
Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти

Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно...


27.07.2016
Конкурс за назначаване на държавен служител - вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“

ОБЯВЛЕНИЕ Общинска администрация – Долни чифлик на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата...


30.06.2016
Обява за кандидатстване за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти

ОБЯВА Община Долни чифлик уведомява всички заинтересовани лица, че започва кандидатстването за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на...


09.06.2016
Конкурс за назначаване на държавни служители - директор на дирекция „Инвестиционна политика“ и директор на дирекция „Местни приходи“

ОБЯВЛЕНИЕ Общинска администрация – Долни чифлик на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата...


01.06.2016
Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

Заповед относно тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система


 

За проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: "Прозрачна и достъпна общинска администрация"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Република България, Североизточен район за планиране, област Варна, общини Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик, Дългопол.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 958 938,05 лева

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 12 месеца.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Аксаково.

ПАРТНЬОРИ: община Аврен, община Белослав, община Девня, община Долни чифлик, община Дългопол. 

Покана за пресконференция за ЦНСТ в гр. Долни чифлик

19.08.2016
Грешка в съобщение за дължими данъци и такси

Извинение за грешка в съобщения за дължими данъци и такси


02.08.2016
Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти

Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно...


27.07.2016
Конкурс за назначаване на държавен служител - вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“

ОБЯВЛЕНИЕ Общинска администрация – Долни чифлик на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата...


30.06.2016
Обява за кандидатстване за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти

ОБЯВА Община Долни чифлик уведомява всички заинтересовани лица, че започва кандидатстването за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на...


09.06.2016
Конкурс за назначаване на държавни служители - директор на дирекция „Инвестиционна политика“ и директор на дирекция „Местни приходи“

ОБЯВЛЕНИЕ Общинска администрация – Долни чифлик на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата...


01.06.2016
Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

Заповед относно тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система


 
Предстоящи събития