Архивен фонд
Последни новини
Kонкурс за войнишки длъжности
21.05.2018
Командването наСухопътните войски обявявява провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военнаслужба на лица, завършили граждански средни или висши училищ а в странатаи...

Обявление за открито заседание
16.05.2018
Община Долни чифлик обявява, че откритото заседание на комисията за разглеждане и оценяване на офертите за предоставяне на банков кредит с поемане на общински дълг...

График за обслужване на съдовете за смет за месец май 2018 година в община Долни чифлик
03.05.2018

Покана за представяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен общински дълг на община Долни чифлик
25.04.2018
На основание Решение на Общински съвет – Долни чифлик № 650 от Протокол № 41 от 29.03.2018 г., чл. 17, ал. 3 и чл. 19...

ПОКАНА
19.04.2018
Община Долни чифлик в партньорство със СУ „Васил Левски“, гр. Долни чифлик изпълнява проект „Майски дни на културата в община Долни чифлик в подкрепа на...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
19.04.2018
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проект “Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с....

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси