Побратимени градове
Архивен фонд
Последни новини
График за обслужване на съдовете за смет за месец декември 2018 година в община Долни чифлик
06.12.2018

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: „КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН
20.11.2018
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНA ДОЛНИ ЧИФЛИК ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: „КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН ...

График за обслужване на съдовете за смет за месец ноември 2018 година в община Долни чифлик
02.11.2018

Предстои сключване на едногодишни договори за наем на земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година в землищата на община Долни чифлик
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Община Долни чифлик уведомява по повод предстоящо сключване на едногодишни договори за наем на земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година в землищата...

Обявление
15.10.2018
Община Долни чифлик уведомява, че с писмо с вх. № 2400-824/11.10.2018 г. Общинска служба по Земеделие – Долни чифлик информира за преустановяване на дейността си...

12 октомври - денят на българската община
12.10.2018
Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, За нас е чест да Ви поздравим с 12 октомври - денят...

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата