Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Нова Шипка

Нова Шипка е село в Североизточна България.То се намира в община Долни чифлик, Варненска област. Старото му име е Кесар. Селотое разположено с Камчийската долина, на 2 км. северно от р. Камчия. То е гара нажп линията Синдел-Карнобат, през която минава паневропейски транспортен коридор 8.

Селището е било заселено с черкези, приблизителнопрез 1862 г., по силата на договорка между Османската империя и Русия, следКавказката война. Тогава компактни маси черкези се заселват в провинциите наОсманската империя, като най-значителен е броят им в България. СледОсвобождението (1878 г.) черкезкото население на с. Кесар се изселило и мератабила предоставена на български преселници от изгореното през Руско-турскатавойна (1877-1878 г.) с. Шипка, Казанлъшко. Те нарекли новото село "НоваШипка" (1879 г.).

С.Нова Шипка на 60км от гр.Варна, на 25 от морето,на 12км от язовир Цонево, на 8км от национален парк Шерба, на 3км от р.Камчия.Чука Кайнак-в близост до самото село.Легендата разказва за наличието на златносъкровище,заровено от обитаващите тези земи.

В селото всяка година се организира сбор на 24 май.

 

Население: 267

Надморска височина: 27 м

Пощенски код: 9116

Телефонен код: 05145

Кметски наместник: Даниела Иванова
тел. 05145/24-27


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата