Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Състав на Общински съвет 2019-2023 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
МАНДАТ 2019-2023 г.


1. Асен Димитров Асенов
2. Драган Койчев Димов
3. Жеко Маринов Жеков
4. Живко Душев Желев
5. Иван Атанасов Илиев
6. Иван Добрев Димитров
7. Мехмед Ирхан Мехмед
8. Мустафа Шевкетов Мустафов
9. Неделчо Илиев Янков 
10. Николай Димитров Николов
11. Николинка Станева Илиева
12. Петко Добрев Петков
13. Росина Иванова Колева
14. Сали Нуриев Салиев
15. Стефан Тодоров Иванов
16. Тодор Борисов Георгиев
17. Траян Димитров Томов
18. Фардин Ахмедов Бейтулов
19. Христо Николов Георгиев
20. Юлиан Димитров Иванов
21. Янчо Иванов Янчев
Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси