Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Дневен ред

18.09.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 24.09.2020 г.

14.09.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 15.09.2020 г.


21.08.2020 г.

Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 27.08.2020 г.

24.07.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 30.07.2020 г.


19.06.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 25.06.2020 г.

22.05.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 28.05.2020 г.

24.04.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет- Долни чифлик за 30.04.2020 г.

20.03.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 26.03.2020 г.

21.02.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 27.02.2020 г.

06.02.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 12.02.2020 г.

24.01.2020 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 30.01.2020 г.

20.12.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 27.12.2019 г.

22.11.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 28.11.2019 г.

13.11.2019 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Долни чифлик на 14.11.2019 г.

 

01.11.2019 г.
Покана за първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Долни чифлик на 08.11.2019 г.

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси