Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Съдебни заседатели


20.01.2020 г.
Доклад за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Варна и протокол от изслушването на допуснатите кандидати по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ

02.01.2020 г.
Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Варна

16.10.2019 г.
Съобщение за открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Варна

18.09.2019 г.
Доклад за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Варна и протокол от изслушването на допуснатите кандидати по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ

2.09.2019 г.
Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Варна

16.08.2019г.
Съобщение за открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Варна

16.10.2018 г.
Доклад за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна и протокол от изслушването на допуснатите кандидати по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ

28.09.2018 г.
Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

17.09.2018 г.
Съобщение за открита процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

21.08.2018 г.
Доклад за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна и протокол от изслушването на допуснатите кандидати по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ

20.07.2018 г.
Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

15.06.2018 г.

Съобщение за открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси