Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Съобщения за връчване по чл. 32, ал.4 от ДОПКПотърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата