Архивен фонд
Читалища

НЧ"Васил Левски-1924"- с. Пчелник

Справка 2014 година

Справка за предприятието през 2013 г.

Отчет от приходите и разходите от нестопанска дейност за 2013 година

Справка за административните разходи по видове; Приходи и разходи свързани с дарения през 2013 година

Отчет за паричните потоци за 2013 година

Отчет за приходите и разходите за 2012 г.

Отчет за приходите и разходите от дарения

Дарения 2

Отчет за паричните потоци за 2012 г.


Счетоводен баланс към 31.12.2012 г.

Активи

Пасиви

Пасиви 2

Справка з 20112 Г.

НЧ"Изгрев-1912" - гр. Долни чифлик
Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2012 г.

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2012 г.

Отчет за парични потоци за 2012 г.

Счетоводен баланс към 31.12.2012 г.НЧ "Изгрев" - 31.12.2011

НЧ"Изрев" - 2-31.12.2011 - 2стр.

НЧ"Изгрев" - 3- 31.12.2011 - 3стр.

НЧ"Изгрев" - 4-31.12.2011 - 4стр.

НЧ"Изгев" - Административни разходи-2011-1стр.

НЧ"Изгрев" - Административни разходи-2011-2стр.

НЧ"Изгрев" - Нестопанска дейност - 2011

НЧ"Изгрев" - Паричен поток - 2011

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси