Архивен фонд
Обявления

25.04.2017 г.
Уведомително писмо от ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - гр. Долни чифлик за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

01.03.2017 г.
Писмо до Теменужка Димитрова, Маргарита Ангелова, Ангелина Димова, Анета Радева и Мартин Радев относно оттегляне на разпореждане, дадено в писмо с изх. № 94 00 С-375 (1) от 04.01.2017 г.

19.10.2016 г.
Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК до Добра Кирилова Михалева от с.Старо Оряхово

20.06.2016 г.
Покана до местната общност за публично обсъждане на отчета на Бюджета на община Долни чифлик за 2015 година

09.05.2016 г.

Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в гр.Долни чифлик на 12.05.2016 г.

09.05.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Горен чифлик на 11.05.2016 г.

25.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Голица на 28.04.2016 г.

25.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Гроздьово на 27.04.2016 г.

18.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в Заседателната зала на община Долни чифлик на 21 и 22 април 2016 г.

15.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла"в с. Старо Оряхово на 19.04.2016 г.

13.04.2016 г.
Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК за доброволно освобождаване на имот - общинска собственост

12.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в НЧ "Изгрев - 1919" - гр. Долни чифлик на 15.04.2016 г.

01.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Пчелник на 05.04.2016 г.

09.03.2016 г.
Покана за свикване на заседание на Общо събрание на Сдружение с нестопанска  цел "Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла"

30.05.2015 г.
Покана за свикване на общо събрание на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза "Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла"

 

 


Потърсете в сайта