Архивен фонд
Обявления

07.02.2018 г.
Уведомително писмо до "Камчия продукт" ООД - с. Старо Оряхово относно погасяване на учредено право на строеж

07.08.2017 г.
Обява на Общинска служба по земеделие - Долни чифлик за открита процедура по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землищата на община Долни чифлик за стопанската 2017-2018 г.


Обява на Общинска служба по земеделие - Долни чифлик за график на заседанията на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Долни чифлик за стопанската 2017-2018 г.

03.08.2017 г.
Обява на Общинска служба по земеделие - Долни чифлик за предварителен регистър на имотите за землищата на община Долни чифлик за стопанската 2017-2018 г.

 

Обявление до Васил Севов Каравасилев относно извършена проверка от служители по контрол на строителството на поземлен имот в землището на с. Шкорпиловци, с предписание за прекратяване на всички изкопни, насипни и други видове работи

11.07.2017 г.
Уведомително писмо от ЗП Йордан Атанасов за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо от ЗП Пенко Пенев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо от ЗП Атанас Пенев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности.


30.06.2017 г.
Уведомително писмо от "Агро Стил 09" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

19.06.2017 г.
Заповед № РД-1033а от 14.06.2017 г. за отмяна на заповед № РД-26/06.01.2017 г. относно предприемане на мерки за недопускане проникване на заболяването инфлуенца по птиците на територията на общината

01.06.2017 г.
Уведомително писмо от ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - гр. Долни чифлик за провеждане на растителнозащитни, дезинфекц
иозни и дезинсекционни дейности

25.04.2017 г.
Уведомително писмо от ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - гр. Долни чифлик за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

01.03.2017 г.
Писмо до Теменужка Димитрова, Маргарита Ангелова, Ангелина Димова, Анета Радева и Мартин Радев относно оттегляне на разпореждане, дадено в писмо с изх. № 94 00 С-375 (1) от 04.01.2017 г.

19.10.2016 г.
Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК до Добра Кирилова Михалева от с.Старо Оряхово

20.06.2016 г.
Покана до местната общност за публично обсъждане на отчета на Бюджета на община Долни чифлик за 2015 година

09.05.2016 г.

Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в гр.Долни чифлик на 12.05.2016 г.

09.05.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Горен чифлик на 11.05.2016 г.

25.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Голица на 28.04.2016 г.

25.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Гроздьово на 27.04.2016 г.

18.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в Заседателната зала на община Долни чифлик на 21 и 22 април 2016 г.

15.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла"в с. Старо Оряхово на 19.04.2016 г.

13.04.2016 г.
Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК за доброволно освобождаване на имот - общинска собственост

12.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в НЧ "Изгрев - 1919" - гр. Долни чифлик на 15.04.2016 г.

01.04.2016 г.
Покана за участие в информационна среща във връзка с изготвяне на Стратегията за местно развитие на МИГ "Долни чифлик и Бяла" в с. Пчелник на 05.04.2016 г.

09.03.2016 г.
Покана за свикване на заседание на Общо събрание на Сдружение с нестопанска  цел "Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла"

30.05.2015 г.
Покана за свикване на общо събрание на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза "Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла"

 

 


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси