Протоколи 2011-2015


Протокол 1 от 03.11.2011 г.

Протокол 2 от 11.11.2011 г.

Протокол 3 от 30.11.2011 г.

Протокол 4 от 29.12.2011 г.

Протокол 5 от 18.01.2012 г.

Протокол 6 от 31.01.2012 г.

Протокол 7 от 10.02.2012 г.

Протокол 8 от 09.03.2012 г.

Протокол 9 от 14.03.2012 г.


Протокол 10 от 06.04.2012 г.

Протокол 11 от 17.05.2012 г.


Протокол 12 от 16.07.2012 г.

Протокол 13 от 13.08.2012 г.


Протокол 14 от 18.09.2012 г.

Протокол 15 от 03.10.2012 г.

Протокол 16 от 06.11.2012 г.

Протокол 17 от 07.12.2012 г.


Протокол 18 от 27.12.2012 г.

Протокол 19 от 08.03.2013 г.

Протокол 20 от 28.02.2013 г.

Протокол 21 от 11.03.2013 г.

Протокол 22 от 05.04.2013 г.


Протокол 23 от 18.04.2013 г.

Протокол 23 от 09.05.2013 г.


Протокол 25 от 05.07.2013 г.


ПРОТОКОЛ 26 ОТ 6.08.2013 Г.


ПРОТОКОЛ 27 ОТ 16.09.2013 Г

Протокол 28 от 18.10.2013 г.

Протокол 29 от 29.11.2013 г.


Протокол 30 от 12.12.2013 г.


Протокол 31 от 20.12.2013 г.


Протокол 32 от 12.02.2014 г.


Протокол 33 от 27.02.2014 г.


Протокол 34 от 04.04.2014 г.


Протокол 35 от 16.05.2014 г.


Протокол 36 от 04.07.2014 г.


Протокол 37 от 12.08.2014 г.


Протокол 38 от 04.09.2014 г.


Протокол 39 от 29.09.2014 г.


Протокол 40 от 23.10.2014 г.


Протокол 41 от 24.11.2014 г.


Протокол 42 от 15.12.2014 г.


Протокол 43 от 13.02.2015 г.


Протокол 44 от 14.04.2015 г.


Протокол 45 от 29.05.2015 г.


Протокол 46 от 11.06.2015 г.


Протокол 47 от 13.07.2015 г.


Протокол 48 от 10.08.2015 г.


Протокол 49 от 24.08.2015 г.Потърсете в сайта