Решения 2011-2015


Решения на Общинският съвет от 03.11.2011 г.

Решения на Общинският съвет от 11.11.2011 г.

Решения на Общинският съвет от 30.11.2011 г.

Решения на Общинският съвет от 29.12.2011 г.


Решения на Общинският съвет от 18.01.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 31.01.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 10.02.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 09.03.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 14.03.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 06.04.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 17.05.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 16.07.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 13.08.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 18.09.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 18.09.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 03.10.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 06.11.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 07.12.2012 г.

Решения на Общинският съвет от 27.12.2012 г.


Решения на Общинският съвет от 08.03.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 28.02.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 11.03.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 05.04.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 18.04.2013 г.

Решения на Общинският съвет от 09.05.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 05.07.2013 г.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6.08.2013 Г.

Решения на Общинския съвет от 18.10.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 29.11.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 12.12.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 20.12.2013 г.

Решения на Общинския съвет от 12.02.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 27.02.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 04.04.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 16.05.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 04.07.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 12.08.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 29.09.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 23.10.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 24.11.2014 г.

Решения на Общинския съвет от 15.12.2014 г.

Решения на Общински съвет от 13.02.2015 г.

Решения на Общински съвет от 14.04.2015 г.

Решения на Общински съвет от 29.05.2015 г.

Решения на Общински съвет от 11.06.2015 г.

Решения на Общински съвет от 13.07.2015 г.

Решения на Общински съвет от 10.08.2015 г.

Решения на Общински съвет от 24.08.2015 г.

Потърсете в сайта