Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Последни новини
Покана на потенциални кандидати за транспортиране на дърва за огрев за отоплителния сезон 2020-2021
12.02.2020
Покана на потенциални кандидати за транспортиране на дърва за огрев за отоплителния сезон 2020-2021

Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес.
05.02.2020
Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес. На победителя се присъжда грант от 1000 лв. Ако имате предприемаческа идея, ние можем да Ви...

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили
29.01.2020
ОбяваЗаявлениеНормативи и физическа готовностКритерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите

Събиране на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г.
28.01.2020
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 27 януари 2020 г. започна събирането на данък недвижими имоти и такса...

Събиране на данък МПС за 2020 г.
20.01.2020
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 17 януари 2020 г. започна събирането на данък МПС за 2020 г....

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПPOEKTA ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА
13.01.2020
ПОКАНА ЗАПУБЛИЧНООБСЪЖДАНЕНАПPOEKTAЗАБЮДЖЕТЗА2020ГОДИНА На основание чл.84, ал.б от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за...

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата