Побратимени градове
Архивен фонд
Последни новини
Протокол от заседание на комисията за провеждане на публичен жребий за определяне на финансова институция, която да предостави дилгосрочен общински дълг на община Долни чифлик
03.07.2018

Общо събрание на МИГ „Долни чифлик и Бяла”
25.06.2018
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на МИГ „Долни чифлик и Бяла” свиква Общо събрание. За повече информация вижте поканата.

Протокол от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за предоставяне на банков кредит с поемане на общински дълг на община Долни чифлик
22.06.2018

Обявление за насрочено открито заседание на комисия
15.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Община Долни чифлик обявява, че откритото заседание на комисията за разглеждане и оценяване на актуализираните оферти за предоставяне на банков кредит...

Обявени са вакантни длъжности във Военновъздушните сили
06.06.2018
Със заповед № ОХ-372 от 02.05.2018 г. на Министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности въвВоенновъздушните сили за приемане на военна службана лица, завършили граждански...

Тренировка на сиренно-оповестителната система
01.06.2018
Заповед за провеждане на тренировка на сиренно-оповестителната система на 02.06.2018 г.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата