Архивен фонд
Последни новини
Обявление за насрочено открито заседание на комисия
15.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Община Долни чифлик обявява, че откритото заседание на комисията за разглеждане и оценяване на актуализираните оферти за предоставяне на банков кредит...

Обявени са вакантни длъжности във Военновъздушните сили
06.06.2018
Със заповед № ОХ-372 от 02.05.2018 г. на Министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности въвВоенновъздушните сили за приемане на военна службана лица, завършили граждански...

Тренировка на сиренно-оповестителната система
01.06.2018
Заповед за провеждане на тренировка на сиренно-оповестителната система на 02.06.2018 г.

График за обслужване на съдовете за смет за месец юни 2018 година в община Долни чифлик
01.06.2018

Протокол за проведено заседание на комисия
01.06.2018
Протокол за проведено заседание на комисията, назначена за разглеждане и оценяване на оферти за предоставяне на банков кредит с поемане на общински дълг на община...

Kонкурс за войнишки длъжности
21.05.2018
Командването наСухопътните войски обявявява провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военнаслужба на лица, завършили граждански средни или висши училищ а в странатаи...

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси