Архивен фонд
Младежки дейности и проекти

ОБЯВА


Община Долни чифлик уведомява всички заинтересовани лица, че започва кандидатстването за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти.  Кандидатите следва да отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти в община Долни чифлик приета с Решение №127 от 31.05.2016 г. на ОС.
Срокът за подаване на проектопредложенията и съпътстващите ги документи е от 29.06.2016 г. до 17.00 часа на 08.07.2016 г. на гише „Деловодство и информация“ в ЦУИГ  гр. Долни чифлик.
Повече информация може да получите на официалната интернет страница на община Долни чифлик, раздел „Младежки дейности и проекти“,  както и в дирекция ОКССДЗ  на телефон: 0885/ 235 358, Кина Павлова.

Потърсете в сайта