Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Младежки дейности и проекти

ОБЯВА


Община Долни чифлик уведомява всички заинтересовани лица, че започва кандидатстването за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти.  Кандидатите следва да отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти в община Долни чифлик приета с Решение №127 от 31.05.2016 г. на ОС.
Срокът за подаване на проектопредложенията и съпътстващите ги документи е до 17.00 часа на 31.03.2017 г. на гише „Деловодство и информация“ в ЦУИГ  гр. Долни чифлик.
Повече информация може да получите на официалната интернет страница на община Долни чифлик, раздел „Младежки дейности и проекти“,  както и на телефони: 0878963691 - Д. Ламбова, 0886495563 - Ил. Илиев.

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси