Архивен фонд
Новини

Командването на сухопътните войски обявява конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина във военно формирование 22240 – Сливен
05.05.2017
Командването на сухопътните войски обявява конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина във военно формирование 22240 – Сливен Документите за кандидатстване се приемат от  Старши експерт Красимира Пламенова  Гелова и Главен специалист  Катерина Алексиева Кръстева във Военно окръжие I степен – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Тролейна”  № 12 тел: 052 /  57 150  -  Централа 052 / 759 769 - "Кандидати за ВС на БА", "НВП" Текст на обявата Списък на длъжностите Единен армейски тест Повече информация, бланки по образец  и съдействие  може да получите от Симеон Костадинов Симеонов – Старши...

Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново Обявява конкурс за приемане на воненна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба
05.05.2017
  Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново Обявява конкурс за приемане на воненна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба Документите за кандидатстване се приемат от  Старши експерт Красимира Пламенова  Гелова и Главен специалист  Катерина Алексиева Кръстева във Военно окръжие I степен – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Тролейна”  № 12 тел: 052 /  57 150  -  Централа 052 / 759 769 - "Кандидати за ВС на БА", "НВП" Текст на обявата   Списък на длъжностите   Единен армейски тест   Повече информация, бланки по образец  и съдействие  може да получите от Симеон Костадинов Симеонов – Старши експерт в Офис за водене на военен отчет...

Майски дни на културата в община Долни чифлик
02.05.2017

График за обслужване на съдовете за смет за месец май 2017 година в община Долни чифлик
28.04.2017

Стартира процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” по проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01 „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик “
25.04.2017
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”   Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01„Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик “   Бенефициент: сдружение „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО“   Партньори: ОБЩИНА БЯЛА и ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК   Продължителност на проекта: 19 месеца от 01.05.2017 г. до 30.11.2018 г. Общ размер на средствата по проекта: 383 564.44 лева.   Проекта има за цел да се въздейства положително на представителите на целевата група в него от гледна точка на тяхната успешна социална интеграция и реализация на пазара на труда. Две са основните дейности с редица съпътстващи елементи. Едната, това е професионално обучение. Към нея съпътстващ елемент ще бъде...

Община Долни чифлик стартира процедура за подбор на кандидати за членове на Съвета на децата на общинско ниво.
25.04.2017
Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според него младите хора не са просто обекти, а фактори в собственото си развитие и закрила. Законодателните норми по отношение на детското участие в България са създадени въз основа на Конвенцията на ООН за правата на детето и обхващат всички сфери на обществения живот. Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2013 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.  Целта му...

Потърсете в сайта