Архивен фонд
Новини

Информационна конференция на тема: „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“
21.09.2017
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ С. ШКОРПИЛОВЦИ     ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   На 29.09.2017 г. (петък) от 11:00 ч. в Народно читалище „Пробуда – 1962“ - с. Шкорпиловци ще се проведе информационна конференция във връзка с разработване на стратегия за  ВОМР от „МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“. Събитието е по проект  BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г., Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа...

21 септември 2017 г. - Европейски ден без загинали на пътя
20.09.2017
Община Долни чифлик се присъединява  към инициативата  „21 септември –  Европейски ден без загинали на пътя“, която ще се проведе на територията на цяла Европа на 21 септември, четвъртък. Акцията е подкрепена от европейския комисар по транспорта Виолета Булц, Европейския съвет за безопасност на транспорта и службите на пътна полиция на 30-те страни-членки на TISPOL, националните правителства, общинските и местните власти, неправителствени организации. В Република България операцията се провежда под мотото „Спаси живот!“. Данните сочат, че ежедневно 70 души губят живота си при пътни инциденти в Европа, като от тях двама са в нашата страна.  Денят 21 септември трябва да е с...

Обявен е воден режим за селата Солник и Голица
19.09.2017
Поради настъпило засушаване и намаляване на дебита на източниците за водоснабдяване се въвежда режимно ползване на питейна вода в с. Солник и с. Голица, област Варна. Със заповед № РД-1691/19.09.2017 г. на кмета на община Долни чифлик е утвърден график за водоподаване. Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и др.

Запознаване и обсъждане на задание за Общ устройствен план на територията на общината
13.09.2017
Община Долни чифлик кани всички заинтересовани граждани на среща за запознаване и обсъждане на задание за Общ устройствен план на територията на общината. Срещите ще се проведат на 20 и 21.09.2017 г. в заседателната зала на общината. За повече информация вижте тук.

Kампания „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group
13.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми граждани, приканваме всеки от вас, който има желание да се включи в кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group – най-мащабната доброволческа инициатива у нас, целяща да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план. Нека изчистим пред домовете си, за да живеем в една по-чиста и красива община! Община Долни чифлик ще се погрижи за извозването на събраните пред домовете отпадъци!

Конференция на тема: „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“
05.09.2017
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНИTЕ  БЯЛА,  ДОЛНИ ЧИФЛИК И АВРЕН   ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 20.09.2017 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на община Долни чифлик ще се проведе информационна конференция във връзка с разработване на стратегия за ВОМР от „МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“. Събитието е по проект  BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор № МДР-МП-01-10 от 27.06.2017 г., Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”. Проектът се...

Потърсете в сайта

Проверка на задължения за местни данъци и такси