Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“
21.02.2020
Във връзка с реализацията на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, Община Долни чифлик обявява прием на заявления за ползване на услугата. По програмата ще се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в България. Потребители на услугата могат да бъдат лица: 1. С от 80...

Покана на потенциални кандидати за транспортиране на дърва за огрев за отоплителния сезон 2020-2021
12.02.2020
Покана на потенциални кандидати за транспортиране на дърва за огрев за отоплителния сезон 2020-2021

Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес.
05.02.2020
Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес. На победителя се присъжда грант от 1000 лв. Ако имате предприемаческа идея, ние можем да Ви подпомогнем в регистрирането на фирма, консултации и обучение. Условия за участие в конкурса: Срокът за регистрация на фирма е до 31.03.2020г. Да нямате други регистрирани фирми на свое име до момента, да не сте регистриран като лице, упражняващо свободна професия и да не участвате в управителен орган на НПО. Живеете в някоя от областите Варна, Шумен, Разград, Добрич и Търговище. Ще се оценява главно оригиналност, иновативност и приложимост на бизнес-идеята – разработеният продукт или услуга да е нов за пазара...

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили
29.01.2020
ОбяваЗаявлениеНормативи и физическа готовностКритерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите

Събиране на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г.
28.01.2020
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 27 януари 2020 г. започна събирането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. Същите могат да бъдат заплатени на касата на Дирекция „Местни приходи“, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.

Събиране на данък МПС за 2020 г.
20.01.2020
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 17 януари 2020 г. започна събирането на данък МПС за 2020 г. Същите могат да бъдат заплатени на касата на Дирекция „Местни приходи“, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата