Архивен фонд
Новини

Курсове за „Начална военна подготовка” през 2018 година
08.03.2018
Всеки български гражданин, желаещ да получи начална военна подготовка, може да премине обучение в организираните от Министерството на отбраната обучаващи структури.  Курсовете за начална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове. За повече информация вижте обявата.

График за обслужване на съдовете за смет за месец март 2018 година в община Долни чифлик
01.03.2018

И 02.03.2018 г. е определен за неучебен ден за цялата община
01.03.2018
Във връзка с влошената метеорологична обстановка в област Варна, със заповед № РД09-347 от 28.02.2018 г. Министъра на образованието и науката определи 02.03.2018 г. за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на община Долни чифлик. Детските градини също ще бъдат затворени, с изключение на ДГ "Мечо Пух" - централна сграда, където ще има сборна група.

Пътят от с. Голица до с. Булаир е затворен за движение
28.02.2018
Във връзка с усложнената пътна обстановка четвъртокласният път от с. Голица до с. Булаир е затворен за движение на всякакви пътни превозни средства.

Преустановени учебни занятия
26.02.2018
Със заповед № 494-1 от 26.02.2018 г. на кмета на община Долни чифлик във връзка с усложнената зимна обстановка са преустановени учебните занятия в училищата в цялата община на 27 и 28 февруари и 1 март 2018 г.

Започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2018 г.
23.02.2018
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 23 февруари 2018 г. започна събирането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2018 г. Същите могат да бъдат заплатени на касата на Дирекция „Местни приходи“, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси