Архивен фонд
Новини

Публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС и имот общинска собственост
24.03.2017
На 06.04.2017г.  ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС и имот общинска собственост. Повече информация тук: http://dolni-chiflik.acstre.com/subsection-178-tyrgove__konkursi.html.

Започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2017 г.
24.02.2017
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 20 февруари 2017 г. започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2017 г. Същите могат да бъдат заплатени на касите на дирекция „Местни приходи“ във всички населени места в общината, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.

Съобщение за предстояща подмяна на съдовете за съхранение на битови отпадъци
20.02.2017
Община Долни чифлик уведомява, че във връзка със смяна на сметопочистващата фирма от 21.02.2017 г. предстои поетапна подмяна на съдовете за съхранение на битови отпадъци, което може да доведе до известно временно неудобство. Контейнерите тип „Бобър“, ще бъдат заменени с кофи – 240 л, които ще се предоставят по предварителен график срещу подпис за всеки имот.

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
16.02.2017
Командването на Военноморските сили ще проведе конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина  Обява   Приложение 1   Приложение 2

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
25.01.2017
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив 1. Със заповед № ОХ-29/11.01.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 486 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:1.1. В гарнизон Стара Загора, 150 длъжности съгласно...

Съобщение за закупуване на остатъчна дървесина
25.01.2017
СЪОБЩЕНИЕ Общинска администрация – Долни чифлик уведомява  всички граждани с постоянен адрес в община Долни чифлик, че могат да си закупят остатъчна дървесина (остатъци от дървесина и вършина) от ДЛС „Шерба“ – с. Старо Оряхово. Закупуването на дървесината ще се извършва след записване в съответното кметство, а за град Долни чифлик – в стая № 7 в сградата на общината при гл. експерт Кина Павлова, тел. 0879824170. Срок за записване - 03. 02. 2017 г. Цената на 1 пр. м3 е 10,00 лв. без ДДС. Разрешеното количество дърва за огрев за едно домакинство е до 2 пр. м3.  

Потърсете в сайта