Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПPOEKTA ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА
13.01.2020
ПОКАНА   ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПPOEKTA ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА   На основание чл.84, ал.б от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, HПO и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Долни чифлик за 2020 година. Обсъждането ще се проведе на 22 януари 2020 година от 10.00 часа в залата на общината.

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ – 25 и 26 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
18.12.2019

Покана за първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Долни чифлик на 08.11.2019 г.
01.11.2019
Покана за първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Долни чифлик на 08.11.2019 г.

Заповед № РД- 2629/25.10.2019 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки и провеждане на масови прояви предпоставящи нарушаването на обществения ред
25.10.2019
Заповед № РД- 2629/25.10.2019 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки и провеждане на масови прояви предпоставящи нарушаването на обществения ред

Представяме отчета за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община Долни чифлик за мандат 2015-2019 г. на основание чл. 45, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
17.10.2019
Отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община Долни чифлик за мандат 2015-2019 г.

Покана до местната общност за публично обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности
09.09.2019
Покана до местната общност за публично обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2020-2022 г.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата