Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини

Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация, видео инструкции
08.07.2019
Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация, видео инструкции  

Народен събор "Гермето" 2019
02.07.2019
20 народен събор на ваяшки и други народни певци и свирачи  – местността «Гермето», с. Голица, община Долни чифлик, обл. Варна - 03.08.2019 г.Гермето афиш 2019ЗаявкаРегламент 

ЗАПОЧВА ПРЪСКАНЕТО СРЕЩУ КОМАРИ В ОБЩИНАТА
21.06.2019
От тази вечер започват дезинсекционните дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително-защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности, съобщи Христина Койчева – управител на „Био Пест контрол“ ЕООД. От фирмата, която има договор с община Долни чифлик за изпълнението на дезинсекционните дейности, уведомяват, че:1. От 22,00 ч. на 21.06.2019 г. до 05,00 ч. на 22.06.2019 г. ще се проведе третиране срещу комари по уличната мрежа на гр. Долни чифлик, с. Старо Оряхово, с. Ново Оряхово, с. Шкорпиловци и КК „Шкорпиловци“.2. От 22,00 ч....

Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система
29.05.2019
Заповед относно тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/УПРАВИТЕЛИТЕ/НАЕМАТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
08.05.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/УПРАВИТЕЛИТЕ/НАЕМАТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА   ОТНОСНО: уреждане на авторски и сродни права при озвучаване на обекти по чл.3, ал.2 от Закона за туризма    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Със Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право  и сродните му права (ЗАПСП)  обнародван в ДВ бр.28/29.03.2018г. бе създадена разпоредбата на чл. 98в1 (в сила от 30.12.2018 г.) съгласно, която кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на...

МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА
30.04.2019

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата