Побратимени градове
Архивен фонд
Новини

Информация относно конкурса за длъжността директор на дирекция "Инвестиционна политика"
03.01.2019
  Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжността директор на дирекция "Инвестиционна политика"  

Промени в разписанието на автобусите за коледните празници!
18.12.2018

Общинска администрация – Долни чифлик обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Инвестиционна политика“
13.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Общинска администрация – Долни чифлик на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-2754 от 12.12.2018г. на кмета на община Долни чифлик обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Инвестиционна политика“ при следните условия: Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.1. висше образование, образователна степен – магистър, ранг - ІІІ мл., професионален опит в разработване и/или управление на инвестиционни проекти по европейски, национални и регионални програми – 4 години; Начин за провеждане - решаване на тест...

График за обслужване на съдовете за смет за месец декември 2018 година в община Долни чифлик
06.12.2018

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: „КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН
20.11.2018
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНA  ДОЛНИ ЧИФЛИК       ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА  НА ТЕМА: „КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,         На 26.11.2018 г. (понеделник) от 14:00 ч. в заседателната зала на община Долни чифлик ще се проведе информационна среща по повод   кандидатстването с проекти по стратегията за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен, която обхваща териториите на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен.       Във връзка с гореизложеното отправяме покана към Вас, представители на заинтересованите страни от общинa Долни чифлик да вземете участие в информационната среща на...

График за обслужване на съдовете за смет за месец ноември 2018 година в община Долни чифлик
02.11.2018

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата