Архивен фонд
Новини

Kонкурс за войнишки длъжности
21.05.2018
Командването на Сухопътните войски обявявява провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училищ а в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018г. до 12.10.2018г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян.За повече информация вижте обявата.

Обявление за открито заседание
16.05.2018
Община Долни чифлик обявява, че откритото заседание на комисията за разглеждане и оценяване на офертите за предоставяне на банков кредит с поемане на общински дълг на община Долни чифлик, съгласно Решение на Общинския съвет № 650 от 29.03.2018 г., е насрочено за 22.05.2018 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на общината на пл. „Тича“, № 1 в гр. Долни чифлик.

График за обслужване на съдовете за смет за месец май 2018 година в община Долни чифлик
03.05.2018

Покана за представяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен общински дълг на община Долни чифлик
25.04.2018
На основание Решение на Общински съвет – Долни чифлик № 650 от Протокол № 41 от 29.03.2018 г., чл. 17, ал. 3 и чл. 19 от Закона за общинския дълг община Долни чифлик отправя покана до всички заинтересовани финансови или кредитни институции за представяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен общински дълг.За повече информация вижте поканата.

ПОКАНА
19.04.2018
     Община Долни чифлик в партньорство със СУ „Васил Левски“, гр. Долни чифлик изпълнява проект „Майски дни на културата в община Долни чифлик в подкрепа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.“ по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.“.      Планираната инициатива ще се проведе в периода от 02 май до 24 май 2018 г. Тя ще бъде насочена към всички граждани, представители на бизнеса, ученици, неправителствен сектор, администрации, медии и др. и ще спомогне за повишаване на информираността на българското общество за...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
19.04.2018
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проект “Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик“ по договор № 03/07/2/0/00424 от 20.03.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфични цели...

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси