Побратимени градове
Архивен фонд
Новини

График за обслужване на съдовете за смет за месец ноември 2018 година в община Долни чифлик
02.11.2018

Предстои сключване на едногодишни договори за наем на земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година в землищата на община Долни чифлик
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Община Долни чифлик уведомява по повод предстоящо сключване на едногодишни договори за наем на земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година в землищата на община Долни чифлик, че заявленията, подавани от арендатори и земеделски производители към община Долни чифлик, трябва да съдържат и актуални кадастрални номера на имотите. Във връзка с това предоставяме на всички заинтересовани лица бланка образец на заявление и актуален списък на земи от поземлени имоти за които са налице условията на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ. Заявление Списък на имоти

Обявление
15.10.2018
Община Долни чифлик уведомява, че с писмо с вх. № 2400-824/11.10.2018 г. Общинска служба по Земеделие – Долни чифлик информира за преустановяване на дейността си по поддръжка на картата на възстановената собственост за землищата на община Долни чифлик считано от 04.10.2018 г.  Във връзка с гореизложеното и предстоящата кампания за пререгистрация на земеделски стопани за стопанската 2018/2019 г., съобщаваме на всички заинтересовани лица, че издаването на скици, характеристики за данъчна оценка, реституционни претенции и други документи свързани с деклариране по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и заявяване по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на земеделска та земя за стопанската...

12 октомври - денят на българската община
12.10.2018
Уважаеми дами и господа, скъпи колеги,                 За нас е чест да Ви поздравим с 12 октомври - денят на българската община, който отбелязваме вече 20 години. Днес е денят, в който изказваме признателност и благодарност към труда на всички, които работят неуморно за местното самоуправление.         Пожелаваме Ви здраве, енергия, вдъхновение и нови успехи!         Бъдете последователни и упорити в добрите си дела, осъществявайте идеите на младите и мечтите на децата да растат и живеят в модерни и динамично развиващи се общини.          Благодарим Ви, че работим...

ЕНЕРГО-ПРО организира изнесен офис в гр. Долни чифлик на 16 октомври/2018 (вторник) от 10:00 до 14:00 часа
21.09.2018
През 2018 година ЕНЕРГО-ПРО продължава своя проект „В услуга на клиента“, който включва организиране на изнесен офис с посещение на служители на компанията в населените места, където няма Център за обслужване на клиенти. С цел да улеснят клиентите си, които нямат възможност да пътуват до най-близкия Център на компанията, през тази година ще се акцентира на процедурите по актуализация на клиентски данни и приемане на документи за смяна на титуляр на партида за електроенергия. Жителите на Долни Чифлик, които желаят да се възползват от услугата е необходимо да представят лична карта и документ за собственост на имота. Ако имотът е наследствен, необходимо е и удостоверение за наследници....

Kонкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили
19.09.2018
Предстои провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.За повече информация вижте обявата.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата