Архивен фонд
Новини

Стартира процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” по проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01 „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик “
25.04.2017
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”   Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01„Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик “   Бенефициент: сдружение „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО“   Партньори: ОБЩИНА БЯЛА и ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК   Продължителност на проекта: 19 месеца от 01.05.2017 г. до 30.11.2018 г. Общ размер на средствата по проекта: 383 564.44 лева.   Проекта има за цел да се въздейства положително на представителите на целевата група в него от гледна точка на тяхната успешна социална интеграция и реализация на пазара на труда. Две са основните дейности с редица съпътстващи елементи. Едната, това е професионално обучение. Към нея съпътстващ елемент ще бъде...

Община Долни чифлик стартира процедура за подбор на кандидати за членове на Съвета на децата на общинско ниво.
25.04.2017
Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според него младите хора не са просто обекти, а фактори в собственото си развитие и закрила. Законодателните норми по отношение на детското участие в България са създадени въз основа на Конвенцията на ООН за правата на детето и обхващат всички сфери на обществения живот. Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2013 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.  Целта му...

Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността "Експерт, програми и проекти" към Агенция по заетостта
11.04.2017
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността "Експерт, програми и проекти" към Агенция по заетостта, по проект BG05M9OP11.016 "Ваучери за заети лица" с място на работа на територията на дирекция "Регионална служба по заетостта" (ДПСЗ) - Варна. За повече информация вижте обявата на Агенцията по заетостта.

График за обслужване на съдовете за смет за месец април 2017 година в община Долни чифлик
05.04.2017

Публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС и имот общинска собственост
24.03.2017
На 06.04.2017г.  ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС и имот общинска собственост. Повече информация тук: http://dolni-chiflik.acstre.com/subsection-178-tyrgove__konkursi.html.

Започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2017 г.
24.02.2017
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 20 февруари 2017 г. започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2017 г. Същите могат да бъдат заплатени на касите на дирекция „Местни приходи“ във всички населени места в общината, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.

Потърсете в сайта