Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Общински съвет за намаляване на риска от бедствия
12.4.2019 г.

21.3.2019 г.
Протокол от заседание №1

14.3.2019 г.

5.3.2019 г.
Проект за намаляване на риска от бедствия на община Долни чифлик за периода 2019-2023 г.

Проект за правила за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Долни чифлик

Покана за заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствията на територията на Община Долни чифлик на 14.03.2019 г.

11.02.2019 г.
Заповед № 490 от 11.02.2019 г. за създаване на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата