Архивен фонд
Чистота
31.10.2017 г.

Заповед № РД-1835 от 10.10.2017 г. относно честотата на сметоизвозване през 2018 г. в община Долни чифликСъобщение за предстояща подмяна на съдовете за съхранение на битови отпадъци

Община Долни чифлик уведомява, че във връзка със смяна на сметопочистващата фирма от 21.02.2017 г. предстои поетапна подмяна на съдовете за съхранение на битови отпадъци, което може да доведе до известно временно неудобство. Контейнерите тип „Бобър“, ще бъдат заменени с кофи – 240 л, които ще се предоставят по предварителен график срещу подпис за всеки имот.


Заповед № РД-1533 от 13.10.2016 г. относно честотата на сметоизвозване през 2017 г. в община Долни чифлик

Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г., приета с Решение № 109 от 25.04.2016 г.


Приложения към Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г. 


Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата


Определяне на таксата за битови отпадъци

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси