Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"

Дирекция „Бюро по труда” - Долни чифлик информира
12.11.2020
  Дирекция „Бюро по труда” - Долни чифлик информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица...

Протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна и протокол от заседание на Кризисния щаб за изпълнение на противоепидимични мерки в територията на община Долни
11.11.2020
Протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на на вирус COVID-19 на територията на област ВарнаПротокол №11 от заседание на Кризисния щаб за изпълнение на противоепидимични мерки в територията на община Долни чифлик

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ
03.11.2020
  Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд до 16 ноември 2020 година. Към момента общо за страната са набрани 53.3% от предварително планирания брой преброители и 61.7% от контрольорите, като ситуацията е различна в отделните общини. В 103 общини кандидатите са повече от 85%, като има и такива, с повече от необходимия брой кандидати. В 20 общини и райони в най-големите градове, заявилите интерес са под 20%. Към 30 октомври в област Варна заявление са подали 790 кандидати за преброители и 270 - за контрольори, това са...

Заповед № РД-2496 относно предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община Долни чифлик
23.10.2020
                Заповед № РД-2496 от 23.10.2020 г. На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за здравето, заповеди на министъра на здравеопазването № РД-01-609 от 21.10.2020 г. и РД-01-611 от 22.10.2020 г., както и с необходимостта от предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община Долни чифлик

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
30.09.2020
ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините. Заявленията със съответните приложения се подават лично от кандидатите в Центъра за информация и услуги на граждани в гр. Долни чифлик и при кмета или кметския наместник на всяко село...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
23.09.2020
Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес, МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА” ВИ КАНИ да вземете участие в информационни срещи за представяне на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) и възможностите за кандидатстване с проекти. СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК: 28.09.2020 - с. Гроздьово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището; 28.09.2020 - с. Нова Шипка, Община Долни Чифлик - 13:00 - сградата на кметството; 29.09.2020 - с. Старо Оряхово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището; 30.09.2020 - с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата...

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси