Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"

Обява за вакантни длъжности във военни формирования
19.06.2020
Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2020 г.Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021 година.Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон ПловдивОбява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили  определени за приемане на служба в доброволния резерв на българскиграждани, завършили средни...

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ – в сила от 14.05.2020 г.
05.06.2020

Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система
28.05.2020
Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

Експериментална практическа ракетна стрелба в района на нос Емине на 11 и 12 юни
22.05.2020
Експериментална практическа ракетна стрелба в района на нос Емине на 11 и 12 юни

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла
05.05.2020
Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла
05.05.2020
Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.390 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Потърсете в сайта

 

 
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата