Архивен фонд

Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността "Експерт, програми и проекти" към Агенция по заетостта
11.04.2017
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността "Експерт, програми и проекти" към Агенция по заетостта, по проект BG05M9OP11.016 "Ваучери за заети лица" с място на работа на територията на дирекция "Регионална служба по заетостта" (ДПСЗ) - Варна. За повече информация вижте обявата на Агенцията по заетостта.

График за обслужване на съдовете за смет за месец април 2017 година в община Долни чифлик
05.04.2017

Публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС и имот общинска собственост
24.03.2017
На 06.04.2017г.  ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС и имот общинска собственост. Повече информация тук: http://dolni-chiflik.acstre.com/subsection-178-tyrgove__konkursi.html.

Започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2017 г.
24.02.2017
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 20 февруари 2017 г. започна събирането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2017 г. Същите могат да бъдат заплатени на касите на дирекция „Местни приходи“ във всички населени места в общината, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.

Съобщение за предстояща подмяна на съдовете за съхранение на битови отпадъци
20.02.2017
Община Долни чифлик уведомява, че във връзка със смяна на сметопочистващата фирма от 21.02.2017 г. предстои поетапна подмяна на съдовете за съхранение на битови отпадъци, което може да доведе до известно временно неудобство. Контейнерите тип „Бобър“, ще бъдат заменени с кофи – 240 л, които ще се предоставят по предварителен график срещу подпис за всеки имот.

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
16.02.2017
Командването на Военноморските сили ще проведе конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина  Обява   Приложение 1   Приложение 2

Потърсете в сайта