Побратимени градове
Архивен фонд

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
31.07.2018
   ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ       УМАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.010-0248-C01 Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура: BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.    Дата на провеждане: 03.08.2018 г. Място на провеждане: гр. Долни чифлик,  Заседателна зала на Общинска администрация Начало: 11:00 часа     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛНИ ЧИФЛИК

Седмица на морето 2018 година
30.07.2018

График за обслужване на съдовете за смет за месец август 2018 година в община Долни чифлик
30.07.2018

Призив на МВР за съдействие
26.07.2018
 Отмяна на Заповед на директора на РДГ - Варна № РДГ 0450 от 19.07.2018 г. На 25.07. т.г., около 22:30 часа, на пътя от КК „Златни пясъци“ за Варна, на около 30 м след ПВ «Долна Трака», е възникнало ПТП. Водачът на неустановено МПС с варненска регистрация, по време на движението си застига и блъска мотоциклет «Кавазаки». Вследствие на инцидента водачът на второто МПС (гражданин на Великобритания, 37 г.) получава контузни наранявания, а неговата спътница (26 г.) е настанена за лечение с фрактури на ключица и мишница. Няма опасност за живота на двамата. По случая е образувано досъдебно производство. След възникване на произшествието...

Община Долни чифлик ще организира и проведе курс за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
24.07.2018
О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА   ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано по Проект „Красива България” за 2018 г. споразумение с Министерство на труда и социалната политика. Курсът за професионално обучение е по специалността: „Основни и довършителни работи”, професия „Помощник в строителството”, код по СППОО 5820801, за придобиване на първа квалификационна степен.За повече информация вижте обявата и приложенията към нея.

Ограничава се достъпа до горските територии на лицата, които събират трюфели
20.07.2018
Със заповед № РДГ 04-50 от 19.07.2018 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - гр. Варна се ограничава достъпа до горските територии на лицата, които събират трюфели с цел превенция и недопускане на разпространението на африканска чума по свинете.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата