Архивен фонд

Обявление за насрочено открито заседание на комисия
15.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ           Община Долни чифлик обявява, че откритото заседание на комисията за разглеждане и оценяване на актуализираните оферти за предоставяне на банков кредит с поемане на общински дълг на община Долни чифлик, съгласно решения на Общинския съвет № 650 от 29.03.2018 г. и № 707 от 31.05.2018 г., е насрочено за 21.06.2018 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на общината на пл. „Тича“, № 1 в гр. Долни чифлик.

Обявени са вакантни длъжности във Военновъздушните сили
06.06.2018
Със заповед № ОХ-372 от 02.05.2018 г. на Министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както и условията и реда за провеждане на конкурс.За повече информация вижте обявата.

Тренировка на сиренно-оповестителната система
01.06.2018
Заповед за провеждане на тренировка на сиренно-оповестителната система на 02.06.2018 г.

График за обслужване на съдовете за смет за месец юни 2018 година в община Долни чифлик
01.06.2018

Протокол за проведено заседание на комисия
01.06.2018
Протокол за проведено заседание на комисията, назначена за разглеждане и оценяване на оферти за предоставяне на банков кредит с поемане на общински дълг на община Долни чифлик

Kонкурс за войнишки длъжности
21.05.2018
Командването на Сухопътните войски обявявява провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училищ а в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018г. до 12.10.2018г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян.За повече информация вижте обявата.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси