Архивен фонд

Покана за представяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен общински дълг на община Долни чифлик
25.04.2018
На основание Решение на Общински съвет – Долни чифлик № 650 от Протокол № 41 от 29.03.2018 г., чл. 17, ал. 3 и чл. 19 от Закона за общинския дълг община Долни чифлик отправя покана до всички заинтересовани финансови или кредитни институции за представяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен общински дълг.За повече информация вижте поканата.

ПОКАНА
19.04.2018
     Община Долни чифлик в партньорство със СУ „Васил Левски“, гр. Долни чифлик изпълнява проект „Майски дни на културата в община Долни чифлик в подкрепа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.“ по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.“.      Планираната инициатива ще се проведе в периода от 02 май до 24 май 2018 г. Тя ще бъде насочена към всички граждани, представители на бизнеса, ученици, неправителствен сектор, администрации, медии и др. и ще спомогне за повишаване на информираността на българското общество за...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
19.04.2018
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проект “Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик“ по договор № 03/07/2/0/00424 от 20.03.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфични цели...

„Европа за младите предприемачи“
12.04.2018

График за обслужване на съдовете за смет за месец април 2018 година в община Долни чифлик
30.03.2018

Курсове за „Начална военна подготовка” през 2018 година
08.03.2018
Всеки български гражданин, желаещ да получи начална военна подготовка, може да премине обучение в организираните от Министерството на отбраната обучаващи структури.  Курсовете за начална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове. За повече информация вижте обявата.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси