Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"

Обява за набиране на потребители
06.04.2020
Във връзка със стартирането на проект по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3", община Долни чифлик събира заявления от кандидат-потребители от следните целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е: - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;   - в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; - самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят...

Агенцията по заетостта призовава към използването на електронни услуги
31.03.2020
Възможности за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ и НОИ по електронен път, както и отлагане на такава в срок до 14 дни след отмяна на извънредното положение С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Агенцията по заетостта обръща внимание отново на възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Чрез нея клиентите ни могат да продължат да използват и електронната услуга за регистрация на търсещите работа лица, която е базирана на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно...

Министерството на здравеопазването стартира DMS кампания в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID-19
27.03.2020
Днес най-важното е усилията на всеки от нас да бъдат насочени към това, заедно, като общество, да преминем през изпитанието COVID-19 и да излезем от него не просто по-силни, а и единни. Сега от най-голяма подкрепа се нуждаят здравната ни система и всички онези хора, чиито професионални знания и опит са фокусирани върху това да гарантират на всички нас адекватна медицинска грижа по време на пандемия. Това е трудна задача, изискваща съпричастност. Затова призоваваме българските граждани, които имат възможност, да бъдат солидарни и да се включат в кампанията, дарявайки 1 лв. чрез изпращането на SMS с текст DMS SOLIDARNOST на кратък номер 17777 за трите мобилни оператора...

Oтносно снабдяване с лекарства и продукти от първа необходимост и новата декларация за КПП при областните градове на 25.03.20 г.
23.03.2020
  Във връзка прилагането на противоепидемичните мерки в община Долни чифлик се уведомяват жителите на общината за следното:На възрастни хора над 65 години, които живеят самотно и имат затруднения с придвижването; хора с увреждания, които живеят самотно и имат затруднения с придвижването и на самотно живеещи хора, които са поставени под карантина, ще се доставят лекарства и продукти от първа необходимост по тяхна заявка до всички кметове на кметства и кметските наместници за селата в общината, а за гр. Долни чифлик – до санитарния инспектор на следните телефони: Длъжностно лице № на телефон Обхват на територия Санитарен инспектор 0889960423 гр. Долни чифлик Кмет Гроздьово 0879319279 съответното село Кмет Ст. Оряхово 0879318376 съответното село Кмет...

Разсписание на автобусите във връзка с извънредното положение
23.03.2020

Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата