Побратимени градове
Архивен фонд

График за обслужване на съдовете за смет за месец декември 2018 година в община Долни чифлик
06.12.2018

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: „КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН
20.11.2018
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНA  ДОЛНИ ЧИФЛИК       ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА  НА ТЕМА: „КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,         На 26.11.2018 г. (понеделник) от 14:00 ч. в заседателната зала на община Долни чифлик ще се проведе информационна среща по повод   кандидатстването с проекти по стратегията за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен, която обхваща териториите на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен.       Във връзка с гореизложеното отправяме покана към Вас, представители на заинтересованите страни от общинa Долни чифлик да вземете участие в информационната среща на...

График за обслужване на съдовете за смет за месец ноември 2018 година в община Долни чифлик
02.11.2018

Предстои сключване на едногодишни договори за наем на земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година в землищата на община Долни чифлик
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Община Долни чифлик уведомява по повод предстоящо сключване на едногодишни договори за наем на земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година в землищата на община Долни чифлик, че заявленията, подавани от арендатори и земеделски производители към община Долни чифлик, трябва да съдържат и актуални кадастрални номера на имотите. Във връзка с това предоставяме на всички заинтересовани лица бланка образец на заявление и актуален списък на земи от поземлени имоти за които са налице условията на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ. Заявление Списък на имоти

Обявление
15.10.2018
Община Долни чифлик уведомява, че с писмо с вх. № 2400-824/11.10.2018 г. Общинска служба по Земеделие – Долни чифлик информира за преустановяване на дейността си по поддръжка на картата на възстановената собственост за землищата на община Долни чифлик считано от 04.10.2018 г.  Във връзка с гореизложеното и предстоящата кампания за пререгистрация на земеделски стопани за стопанската 2018/2019 г., съобщаваме на всички заинтересовани лица, че издаването на скици, характеристики за данъчна оценка, реституционни претенции и други документи свързани с деклариране по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и заявяване по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на земеделска та земя за стопанската...

12 октомври - денят на българската община
12.10.2018
Уважаеми дами и господа, скъпи колеги,                 За нас е чест да Ви поздравим с 12 октомври - денят на българската община, който отбелязваме вече 20 години. Днес е денят, в който изказваме признателност и благодарност към труда на всички, които работят неуморно за местното самоуправление.         Пожелаваме Ви здраве, енергия, вдъхновение и нови успехи!         Бъдете последователни и упорити в добрите си дела, осъществявайте идеите на младите и мечтите на децата да растат и живеят в модерни и динамично развиващи се общини.          Благодарим Ви, че работим...

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата