Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес.
05.02.2020

Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес. На победителя се присъжда грант от 1000 лв. Ако имате предприемаческа идея, ние можем да Ви подпомогнем в регистрирането на фирма, консултации и обучение.

Условия за участие в конкурса:

  1. Срокът за регистрация на фирма е до 31.03.2020г.
  2. Да нямате други регистрирани фирми на свое име до момента, да не сте регистриран като лице, упражняващо свободна професия и да не участвате в управителен орган на НПО.
  3. Живеете в някоя от областите Варна, Шумен, Разград, Добрич и Търговище.
  4. Ще се оценява главно оригиналност, иновативност и приложимост на бизнес-идеята – разработеният продукт или услуга да е нов за пазара и да предлага конкретно решение за даден проблем. Бонус точки Ви носи ако сте млад предприемач до 29г.

Победителят, който ще получи субсидия за подпомагане или реализация на своя проект в размер от 1000 лева, ще бъде обявен на 21.04.2020г. на интернет страницата ни www.forumderregionen.com


Екипът на Фондация „Форум на регионите“ ще окаже подкрепа и ще консултира всички участници в конкурса, имащи желание да стартират бизнес. От нашето предложение могат да се възползват и лица непланиращи стартиране на предприемачество, но желаещи да преминат обучение. Всички желаещи, отговарящи на горните условия, са поканени безплатно да получат знания от теоретици и практици в сферата на бизнеса.


Ние сме нестопанска организация занимаваща се с управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други донорски програми. Съзнаваме, че нуждите на всички са различни. Затова предлагаме диференциран подход и възможности за включване в различни форми на сътрудничество. Целта на проекта е насърчаване на предприемаческата дейност сред неактивни лица, както и сред заети, които имат желание да стартират свой бизнес.


Как можете да се запишете? Ако живеете в Североизточния район на България (области Варна, Добрич, Шумен, Търговище и Разград) и сте пълнолетни, изпратете на електронната ни поща fderregionen@gmail.com заявка за участие и координати за обратна връзка. Телефонът ни за кореспонденция е 0884/666096. На всички преминали обучение, ще бъде издаден сертификат за предприемачески и бизнес знания и умения.

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси