Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Пазарни консултации
Пазарни консултации с предмет : „Текущ ремонт на сграда: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в с. Рудник, община Долни чифлик“
01.08.2019
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата