Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Пазарни консултации
Пазарни консултации с предмет: „НАЕМАНЕ НА ТЕХНИКА С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
16.07.2019
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата