Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация, видео инструкции
08.07.2019
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата