Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини
Съобщение
12.02.2019
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 12 февруари 2019 г. започна събирането на местни данъци и такси за 2019 г. Същите могат да бъдат заплатени на касата на Дирекция „Местни приходи“, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата