Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА: „КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН
20.11.2018ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНA  ДОЛНИ ЧИФЛИК

 

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА
СРЕЩА  НА ТЕМА: „КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН

 

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

      На 26.11.2018 г. (понеделник) от 14:00 ч. в заседателната зала на община Долни чифлик ще се проведе информационна среща по повод   кандидатстването с проекти по стратегията за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен, която обхваща териториите на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен.


      Във връзка с гореизложеното отправяме покана към Вас, представители на заинтересованите страни от общинa Долни чифлик да вземете участие в информационната среща на която ще ви бъде представена информация  за мерките по стратегията и начина за кандидатстване по тях.

 

      Очакваме Вашето присъствие !

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата