Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
Предстои сключване на едногодишни договори за наем на земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година в землищата на община Долни чифлик
29.10.2018


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Долни чифлик уведомява по повод предстоящо сключване на едногодишни договори за наем на земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година в землищата на община Долни чифлик, че заявленията, подавани от арендатори и земеделски производители към община Долни чифлик, трябва да съдържат и актуални кадастрални номера на имотите.


Във връзка с това предоставяме на всички заинтересовани лица бланка образец на заявление и актуален списък на земи от поземлени имоти за които са налице условията на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.

Заявление

Списък на имоти

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата