Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Профил на купувача
УИН В РОП 00466-2018-0008/ 26.10.2018 Г. ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАСЛА И ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МПС НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
26.10.2018
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата