Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини
ЕНЕРГО-ПРО организира изнесен офис в гр. Долни чифлик на 16 октомври/2018 (вторник) от 10:00 до 14:00 часа
21.09.2018

През 2018 година ЕНЕРГО-ПРО продължава своя проект „В услуга на клиента“, който включва организиране на изнесен офис с посещение на служители на компанията в населените места, където няма Център за обслужване на клиенти.

С цел да улеснят клиентите си, които нямат възможност да пътуват до най-близкия Център на компанията, през тази година ще се акцентира на процедурите по актуализация на клиентски данни и приемане на документи за смяна на титуляр на партида за електроенергия.

Жителите на Долни Чифлик, които желаят да се възползват от услугата е необходимо да представят лична карта и документ за собственост на имота. Ако имотът е наследствен, необходимо е и удостоверение за наследници. Процедурите по актуализация на клиентски данни, смяна на партида, консултации и приемане на писмени искания са напълно безплатни.


Допълнително ще се консултират на място клиентите на компанията от Долни Чифлик по поставени от тях въпроси и ще се приемат техните писмени искания и сигнали до ЕНЕРГО-ПРО.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата