Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини
Ограничаване на достъпа в района на ДЛС "Шерба", ловище "Гарвана" и ловище "Смидовец"
04.09.2018
Със заповед № 431/04.09.2018 г. на Директора на РДГ-Варна, с оглед опазване на дивеча, се ограничава достъпа в района на ДЛС "Шерба", ловище "Гарвана" и ловище "Смидовец" за периода от 04.09.2018 г. до 08.10.2018 г.
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата