Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини
График за обслужване на съдовете за смет за месец август 2018 година в община Долни чифлик
30.07.2018

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата