Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Община Долни чифлик ще организира и проведе курс за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
24.07.2018

О Б Я В А
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

 

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано по Проект „Красива България” за 2018 г. споразумение с Министерство на труда и социалната политика.


Курсът за професионално обучение е по специалността: „Основни и довършителни работи”, професия „Помощник в строителството”,
код по СППОО 5820801, за придобиване на първа квалификационна степен.


За повече информация вижте обявата и приложенията към нея.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата