Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Протокол от заседание на комисията за провеждане на публичен жребий за определяне на финансова институция, която да предостави дилгосрочен общински дълг на община Долни чифлик
03.07.2018
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата