Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Общо събрание на МИГ „Долни чифлик и Бяла”
25.06.2018

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на МИГ „Долни чифлик и Бяла” свиква Общо събрание. За повече информация вижте поканата.
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата