Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Обявление за насрочено открито заседание на комисия
15.06.2018ОБЯВЛЕНИЕ

 

        Община Долни чифлик обявява, че откритото заседание на комисията за разглеждане и оценяване на актуализираните оферти за предоставяне на банков кредит с поемане на общински дълг на община Долни чифлик, съгласно решения на Общинския съвет № 650 от 29.03.2018 г. и № 707 от 31.05.2018 г., е насрочено за 21.06.2018 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на общината на пл. „Тича“, № 1 в гр. Долни чифлик.


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата