Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини
Обявени са вакантни длъжности във Военновъздушните сили
06.06.2018
Със заповед № ОХ-372 от 02.05.2018 г. на Министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както и условията и реда за провеждане на конкурс.

За повече информация вижте обявата.
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата