Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини
Тренировка на сиренно-оповестителната система
01.06.2018
Заповед за провеждане на тренировка на сиренно-оповестителната система на 02.06.2018 г.
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата