Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача
УИН в РОП 00466-2018-0004, ОП-4/30.04.2018 г.: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НЕРЕЦИКЛИРУЕМИ И „ЗЕЛЕНИ” ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”
30.04.2018
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата