Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
ПОКАНА
19.04.2018     Община Долни чифлик в партньорство със СУ „Васил Левски“, гр. Долни чифлик изпълнява проект „Майски дни на културата в община Долни чифлик в подкрепа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.“ по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.“.


     Планираната инициатива ще се проведе в периода от 02 май до 24 май 2018 г. Тя ще бъде насочена към всички граждани, представители на бизнеса, ученици, неправителствен сектор, администрации, медии и др. и ще спомогне за повишаване на информираността на българското общество за Европейския съюз
(ЕС), ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член на ЕС, за същността и ролята на ротационното председателство, за приоритетите на Председателството, за възможностите на Председателството да изгради позитивен образ на Република България, за постигнатите резултати в рамките на евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на ЕС.

 

     Очакваме Ви!


Програма на "Майски дни на културата в община Долни чифлик в подкрепа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.“:Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата